Кейс: ускорение сайта на WordPress WooCommerce — chip-trade.ru