Кейс: ускорение сайта на WordPress WooCommerce — profplotter.ru